سایکرومتریک

سایکرومتریک در متلب

در دسترس بودن منابع موجود در انبار

8,000 تومان

مرور سریع

سایکرومتریک از نمودار‌های معروف در زمینه تهویه مطبوع و ترمودینامیک است. که مقادیر مختلفی از قبیل دمای هوای خشک ، دمای هوای تر ، رطوبت نسبی ، رطوبت مطلق و … را از آن استخراج نمود. کدی که در متلب نوشته شده ، به صورت دقیق سایکرومتریک را با استفاده از فرمول‌های استخراج شده از روابط تهویه مطبوع رسم می‌کند.