سلام و احترام

به بخش مسابقات وبسایت بزرگ یونی دیزاین خوش آمدید.

همانطور که میدانید بسیاری از دانشجویانی که در یک رشته مهندسی تحصیل می‌کنند ، اهمیت برنامه نویسی را در رشته خود نمی‌دانند. در واقع برنامه نویسی نه تنها مناسب رشته مهندسی است ،بلکه می‌تواند شما را در انجام پروژه های شخصی خودتان نیز یاری نماید.

لذا هدف اصلی از برگزاری این مسابقات ، افزایش سطح دانش برنامه نویسی برای دانشجویان ، مهندسان و حتی دانش آموزان می‌باشد.

اما آیا افرادی که زبان برنامه نویسی نمی‌فهمند و یا حتی رشته مهندسی نمی‌خوانند نیز می‌توانند در این مسابقات شرکت کنند؟

جواب مثبت است. مراحلی از هر دوره که شامل جوایزی به نسبت بیشتر است ، به گونه ای توسط یونی دیزاین طراحی می‌شوند که هر شخصی توانایی شرکت در مسابقات و شانس برنده شدن جوایز را داشته باشد.

هدف دوم یونی دیزاین ، افزایش مطالعه توسط افراد مختلف است که این موضوع یکی از دغدغه های مهم ایران شمرده می‌شود.

هدف سوم وبسایت ،جذب افراد توانمند در حوزه برنامه نویسی به مجموعه مهندسان یونی دیزاین جهت همکاری با این وبسایت است.

این بخش در تابستان سال 1398 فعال خواهد شد و مسابقات در چندین دوره جداگانه برگزار می‌شود و در پایان هر مرحله از هر دوره جوایز ارزنده ای به برندگان اول تا سوم اهدا می‌شود.

مسابقات بزرگ یونی‌دیزاین

مسابقاتی پر از هیجان

ارائه جوایز نقدی و غیر نقدی از سوی وبسایت رسمی یونی دیزاین

جوایز دوره اول ، شامل 10 مرحله

شماره مرحلهنفر اولنفر دومنفر سومعنوان مسابقهتاریخ برگزاریثبت نامظرفیتنفرات برتر
115,000 تومان9,000 تومان5,000 تومانبرنامه نویسی متلب1398/04/01دوره اول مرحله 120 نفرمشاهده
230,000 تومان18,000 تومان10,000 تومانمشخص نشده1398/05/01دوره اول مرحله 225 نفرمشاهده
360,000 تومان30,000 تومان15,000 تومانمشخص نشده1398/06/01دوره اول مرحله 330 نفرمشاهده
4120,000 تومان60,000 تومان30,000 تومانمشخص نشده1398/07/01دوره اول مرحله 435 نفرمشاهده
5240,000 تومان120,000 تومان60,000 تومانمشخص نشده1398/08/01دوره اول مرحله 545 نفرمشاهده
6480,000 تومان240,000 تومان120,000 تومانمشخص نشده1398/09/01دوره اول مرحله 655 نفرمشاهده
7960,000 تومان480,000 تومان240,000 تومانمشخص نشده1398/10/01دوره اول مرحله 770 نفرمشاهده
81,920,000 تومان960,000 تومان960,000 تومانمشخص نشده1398/11/01دوره اول مرحله 880 نفرمشاهده
93,840,000 تومان1,920,000 تومان1,600,000 تومانمشخص نشده1398/12/01دوره اول مرحله 990 نفرمشاهده
107,680,000 تومان3,840,000 تومان1,920,000 تومانمشخص نشده1399/01/01دوره اول مرحله 10100 نفرمشاهده